Selectează o Pagină

Termeni si conditii

Termeni și condiții pentru utilizarea www.boomph.ro

Acești Termeni și condiții guvernează utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web.Prin utilizarea acestui site ,sunteți de accord în totalitate cu acești Termini și condiții și Politica de confidențialitate,parte integrantă a termenilor și condițiilor.Dacă nu sunteți de accord cu acești termini și condiții,politica de confidențialitate sau orice parte a acestora,nu trebuie să utilizați acest site.

În utilizarea acestui site se consideră că aţi citit și aţi fost de acord cu următorii Termeni și condiții şi Politica de confidenţialitate, ce constituie parte integrantă a acestora:

Site-ul este administrat de către SC BOOM SRL,o societate înființată în conformitate cu legislația romană ,avand sediul în Com.Păulești,Sat Găgeni,nr.16,Jud.Prahova,înregistrată la Registrul comerțului Ploiești sub nr.J29/929/1998,cod unic de înregistrare RO 10955471(denumită în continuare SC BOOM SRL)

Acest site este oferit in forma in care se prezintă la accesarea sa de către utilizatori, fără nici un fel de alte garanții.SC BOOM SRL nu este si nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

Acești Termeni si condiții se pot modifica din timp în timp. Veți fi notificat ori de cate ori se produc modificări ale termenilor si conditiilor website-ului. Continuarea utilizării site-ului ulterior acestei notificări reprezintă acordul dvs. expres pentru Termenii şi condiţiile actualizate.

Declarația de Confidențialitate

Ne angajăm să vă protejăm intimitatea. Angajaţii autorizați din cadrul companiei în baza nevoii de a şti utilizează orice informaţie colectată numai de la clienţi persoane fizice. Vom revizui în mod constant sistemele și datele noastre pentru a asigura cele mai bune servicii pentru clienții noștri. Parlamentul a creat infracțiuni specifice pentru acțiuni neautorizate împotriva sistemelor informatice și a datelor. Vom investiga orice astfel de acțiuni în vederea urmăririi și / sau luării de acţiuni civile pentru a recupera daunele împotriva celor responsabili.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Suntem conștienți de faptul că securitatea informațiilor dvs. cu caracter personal este o preocupare importantă. Protecția datelor dvs. personale este foarte importantă pentru noi, protecția datelor și protecția vieții private fiind o prioritate pentru afacerea noastră.

Datele dvs. personale vor fi gestionate în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate, parte integrantă a acestor Termeni şi condiţii.

Excluderi şi LimitărI

Informațiile de pe acest site sunt furnizate pe o bază „ca atare”. În măsura maximă permisă de lege, SC BOOM SRL

 • exclude toate reprezentările și garanțiile referitoare la acest site și conținutul său sau care sunt sau ar putea fi furnizate de către afiliaţi sau orice terţe părţi, inclusiv în ceea ce privește orice inexactitate sau omisiune din acest site și / sau documentele Companiei; și
 • exclude toate răspunderile pentru daune ce apar din sau în legătură cu utilizarea dvs. a acestui site. Aceasta include, fără limitare, pierderile directe, pierderea afacerii sau profiturilor (indiferent dacă au fost sau nu previzibile, astfel de profituri, apărute în desfășurarea normală a lucrurilor sau dacă ați sfătuit această Companie de posibilitatea unei astfel de pierderi potențiale), daune cauzate de computerul dvs., software-ului, sistemelor şi programelor şi datelor acestora sau orice alte daune directe sau indirecte, pe cale de consecință și incidentale.

Cookies

La fel cum sunt majoritatea site-urilor interactive, acest site folosește cookies Pentru informații complete legate de cookie-urile utilizate şi cum puteţi dezactiva aceste cookie-uri, va rugăm să accesați Politica noastra de utilizare a cookie-urilor.

Legături dinspre acest site

Noi nu monitorizăm şi nu analizăm conţinutul site-urilor altor părţi care sunt legate dinspre acest site. Opiniile exprimate sau materialul ce apare pe astfel de site-uri nu sunt în mod necesar împărtăşite sau susţinute de noi şi noi nu ar trebui să fim consideraţi editori unei astfel de opinii sau material. Vă rugăm să aveţi în vedere că nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate şi nici pentru conținutul acestor site-uri. Încurajăm utilizatorii noştri să fie conștienți atunci când părăsesc site-ul nostru și să citească declaraţiile de confidențialitate ale acestor site-uri. Trebuie să evaluați securitatea şi veridicitatea oricărui alt site conectat la acest site sau accesat de către dvs. din acest site, înainte de a dezvălui orice informaţie personală către ei. Această Companie nu va accepta nicio responsabilitate pentru nicio pierdere sau daune în orice manieră indiferent de cauză, ce rezultă din dezvăluirea de către dvs. către terţe părţi a informațiilor personale.

Notificare drepturi de autor

 • Dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală relevante există pe toate textele legate de serviciile şi pe întregul conţinut al acestui site.
 • Drepturile de autor ale celor care distribuie conținut prin intermediul siteului nostru, revin SC BOOM SRL.
 • Cu excepția situațiilor în care utilizatorul are o autorizație din partea SC BOOM SRL, acesta nu are dreptul de a vinde, de a acorda un drept de utilizare, de a închiria, modifica, distribui, copia, reproduce, transmite, afișa public, realiza în mod public, publica, adapta, edita sau de a crea lucrări derivate ale acestor materialele sau oricărei secţiuni conţinute de site.

Utilizarea site-ului:

Nu trebuie să:

 • republicați materialul de pe acest site (inclusiv republicarea pe un alt site web);
 • vindeţi, închiriaţi sau sub-licența materialul de pe site;
 • reproduceți, duplicați, copiați sau altfel exploata material de pe acest website pentru un scop comercial;
 • utilizați acest site în niciun mod care cauzează, sau poate cauza, daune site-ului sau deranjamente în disponibilitatea sau accesibilitatea site-ului; sau în niciun mod care este ilicit, ilegal, fraudulos sau dăunător, sau în legătură cu orice scopuri sau activități ilicite, ilegale, frauduloase sau dăunătoare.
 • utilizați acest site pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, trimite, folosi, publica sau distribui niciun fel de material care constă din (sau este legat de) orice spyware, virus informatic, cal troian, vierme, keystroke logger, rootkit sau alte software-uri malițioase.
 • desfășuraţi nicio activitate de colectare a datelor sistematică sau automată (inclusiv, fără a se limita la scraping, data mining, extragerea datelor şi colectarea de date), pe sau în legătură cu acest site sau care conţine produse software dăunătoare sau orice alte coduri informatice, fișiere sau programe care sunt destinate sau prevăzute a perturba, deteriora, limita sau interfera cu buna funcționare a oricărui echipament software, hardware sau de telecomunicații sau care pot deteriora sau obține acces neautorizat la orice sistem, date sau alte informații aparținând SC BOOM SRL sau oricărui terţ;
 • utilizaţi acest site web pentru a transmite sau trimite comunicări comerciale nesolicitate. utilizaţi acest site web pentru scopuri legate de marketing fără acordul expres scris a lui SC BOOM SRL
 • (a) să întreprindeţi orice acțiune sau (b) să încărcaţi, să descărcaţi, să postaţi, să transmiteţi sau să distribuiţi în alt mod sau să facilitaţi distribuirea oricărui conținut folosind orice serviciu de comunicații sau alt serviciu disponibil pe sau prin intermediul site-ului, care:
  • încalcă orice brevet, marcă comercială, marcă de serviciu, secret comercial, drept de autor, dreptul la viața privată sau publicitate sau alt drept al oricărei alte persoane sau entități;
  • include o înregistrare video sau o fotografie a unei alte persoane sau o locație identificabilă pe care utilizatorul le-ar utiliza fără consimțământul persoanei sau proprietarului locației respective;
  • este ilegală, amenințătoare, abuzivă, de hărțuire, defăimătoare, calomnioasă, înșelătoare, frauduloasă, care aduce atingere vieții private a unei alte persoane, delictuală, obscenă, ofensatoare, sexual explicită; descrie sau prezintă nuditate, activități ilegale, moarte sau violență sau încurajează un comportament care ar putea constitui o infracțiune;
  • constituie reclamă neautorizată sau nesolicitată, corespondență electronică nesolicitată sau corespondență electronică în masă (en. junk or bulk e-mail or spamming);
  • implică activităţi comerciale şi/sau vânzări fără acordul prealabil scris al SC BOOM SRL precum: concursuri, loterii, scheme de barter, publicitare sau piramidale;
  • face publicitate la, sau solicită oricărui alt utilizator al site-ului să cumpere sau să vândă produse sau servicii prin intermediul site-ului;
  • afișează o reclamă sau acceptă sume de bani sau orice obiect de valoare de la un terţ în schimbul realizării de către utilizator a oricărei activităţi pe sau prin intermediul site-ului, în numele persoanei respective, cum ar fi postarea de conținut comercial sau postarea de bloguri sau buletine având un scop comercial; sau
  • nu este adecvat copiilor sub vârsta de 18 ani;
  • îşi asumă/folosește identitatea oricărei persoane sau entități, inclusiv a oricărui angajat sau reprezentant al SC BOOM SRL

Acces restricționat

Accesul la anumite zone ale acestui site este restricționat. îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul la acest site, sau chiar la întregul site, la propria sa discreție.

În cazul în care vă furnizează un nume de utilizator şi o parolă care vă permit să accesați zone restricționate de pe acest site sau un alt conţinut ori serviciu, trebuie să vă asiguraţi că numele de utilizator şi parola rămân confidențiale.

Poate să dezactiveze numele dumneavoastră de utilizator şi parola în orice moment, la discreția sa exclusivă, fără vreo notificare sau explicație.

Conținutul utilizatorului

În termenii şi condiţiile de utilizare, „conţinutul dumneavoastră” înseamnă materialul (inclusiv, fără a se limita la text, imagini, materiale audio, materiale video şi materiale audio-vizuale informaţii, date, documente, text, logo-uri, concept, idei, fie că sunt protejate sau nu de legile privind dreptul de autor) pe care îl încarcaţi în vederea publicării pe site-ul nostru, indiferent de scop sau care este generat, furnizat sau care este accesibil în alt mod pe Site.(se va clarifica daca exista un control/ verificare prealabila realizată de SC BOOM SRL anterior aprobării publicarii pe site)

Prin încarcarea conţinutului dumneavoastră pe site, declaraţi pe proprie răspundere, garantaţi si vă angajaţi că (i) dețineţi sau controlaţi în alt mod toate drepturile asupra acestor materiale (inclusiv orice imagini sau alte materiale incluse în acestea) și că diseminarea și utilizarea materialelor de către SC BOOM SRL (inclusiv, dar fără a se limita la, publicarea conținutului pe site) nu încalcă drepturile oricărui terț; (ii) utilizarea materialelor nu încalcă Termenii şi condiţiile

Prin încarcarea conţinutului dumneavoastră pe site, acordaţi SC BOOM SRL o licenţă globală, irevocabilă, neexclusivă, fără redevenţe pentru a utiliza, reproduce, adapta, publica, traduce şi distribui conţinutul dumneavoastră pe orice suport media existent sau viitor şi de a exploata în orice alt mod conţinutul dumneavoastră. De asemenea, acordaţi Lesaffre Romania dreptul de a sublicenția aceste drepturi şi dreptul de a intenta o acţiune pentru încălcarea acestor drepturi.

Conţinutul dumneavoastră nu trebuie să fie ilegal sau ilicit, nu trebuie să încalce drepturile legale ale unei terţe părţi şi nu trebuie să fie capabil să dea naştere la o acţiune în justiţie, indiferent dacă este împotriva dumneavoastră sau împotriva Lesaffre Romania sau împotriva unei terțe părţi (în fiecare situație, în baza oricărei legi aplicabile).

Nu trebuie să încărcați pe site niciun conţinut care este sau a fost vreodată, potenţial sau efectiv, obiectul unor proceduri legale sau a altor plângeri similare.

Lesaffre Romaniaîşi rezervă dreptul de a edita sau de a şterge orice material trimis pentru publicare site, sau stocat pe serverele Lesaffre Romania, sau găzduit sau publicat pe acest site.

Lipsa garanțiilor

În măsura permisă de legile aplicabile, serviciul, site-ul, precum şi întreg conținutul, materialele, contribuțiile utilizatorilor încărcate, produsele şi serviciile incluse în sau care sunt disponibile pe site, sunt furnizate „ca atare” şi „aşa cum sunt disponibile”, fără nicio declarație sau garanție, expresă sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la, garanții implicite privind titlul de proprietate, neîncălcarea vreunui drept, vandabilitatea şi adecvarea pentru un anumit scop, iar orice garanţii pe care le-ar implica orice activitate în curs de executare sau uzanță comercială sunt excluse în mod expres. Lesaffre Romania nu face nicio declarație şi nu oferă nicio garanție în legătură cu acest site sau cu informația și materialele oferite pe acest site.

Fără a aduce atingere la generalitatea paragrafului anterior, Lesaffre Romania nu garantează că:

 • acest site va fi disponibil în permanență, sau disponibil pentru toți;
 • orice defecte sau erori vor fi corectate;
 • conținutul, materialele, contribuțiile utilizatorului sau prezentările nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare;
 • informația de pe acest site este completă, adevărată, precisă sau nu induce în eroare;
 • rezultatele generate de utilizarea materialelor vor îndeplini cerinţele utilizatorului.

Nimic de pe acest site nu constituie și nu este destinat a se constitui în sfaturi de orice fel.

Limitări de răspundere

în măsura permisă de legea aplicabilă, Lesaffre Romania, directorii, administratorii, angajaţii, agenții sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători, în nicio situaţie, nici în temeiul vreunei răspunderi contractuale sau delictuale, pentru neglijență (inclusiv neglijență gravă) sau în baza oricărei alte teorii juridice, în ce priveşte site-ul, materialele, contribuțiile utilizatorului orice conţinut accesibil prin intermediul site-ului, pentru:

 • pentru orice erori, omisiuni sau inexactități a oricărui conținut sau material sau contribuţii ale utilizatorilor sau pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel rezultat ca urmare a folosirii de către utilizator a oricărui conținut, material sau a oricărei prezentări postat(e), transmis(e) sau puse la dispoziţie în alt mod pe sau prin intermediul site-ului;
 • orice erori, viruşi, programe disimulate (troieni) sau altele asemănătoare (indiferent de sursa de proveniență a acestora)
 • orice pierdere indirectă, specială sau consecvenţială;
 • orice pierderi comerciale, pierderi de încasări, venituri, profituri sau economii anticipate, pierderi de contracte sau de relaţii de afaceri, pierderi de reputaţie sau de fond comercial, sau pierdere sau corupere de informaţii sau date.

Aceste limitări de răspundere se aplică chiar dacă SC BOOM SRL a fost informată expres cu privire la pierderea potențială.

Caracterul rezonabil

Prin utilizarea site-ului, sunteţi de acord că excluderile şi limitările de răspundere stabilite în acest disclaimer de site sunt rezonabile. Dacă nu consideraţi că sunt rezonabile, nu trebuie să utilizaţi acest site.

Asigurare

Prin prezenta asiguraţi SC BOOM SRL şi vă obligați să mențineți protejată compania SC BOOM SRL de orice pierderi, daune, costuri, răspunderi şi cheltuieli (inclusiv, fără a se limita la taxe juridice şi orice sume plătite de SC BOOM SRL unei terţe părţi pentru lichidarea unei plângeri sau dispute la sugestia consilierilor juridici ai SC BOOM SRL) înregistrate sau suportate de SC BOOM SRL, care decurg din încălcarea de către dumneavoastră a oricărei prevederi din termenii şi condiţiile din prezenta sau care decurg din orice plângere potrivit căreia aţi încălcat o prevedere din acești termeni şi condiţii.

Încălcări ale termenilor şi condițiilor din prezenta

Fără a afecta celelalte drepturi ale SC BOOM SRL în baza acestor Termeni şi condiţii, dacă încălcaţi termenii şi condiţiile în vreun fel, SC BOOM SRL poate lua orice măsură pe care o consideră potrivită pentru a lua atitudine faţă de încălcare, inclusiv suspendarea accesului dumneavoastră la site, interzicerea accesării de către dumneavoastră a site-ului, blocarea accesului la site a calculatoarelor care folosesc adresa dumneavoastră de IP, contactarea furnizorului dumneavoastră de servicii de Internet pentru a-i solicita să vă blocheze accesul la site şi/sau intentarea unui proces împotriva dumneavoastră.

Sunteţi de acord să apăraţi, să compensaţi şi să garantaţi SC BOOM SRL, afiliații şi angajaţii, contractanții, directorii, administratorii şi reprezentanții acesteia împotriva tuturor răspunderilor, pretențiilor şi cheltuielilor, inclusiv onorariilor rezonabile ale avocaților, care decurg din următoarele acţiuni ale utilizatorului:

 • utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a site-ului;
 • accesul la site, utilizarea serviciilor puse la dispoziţie, prezentărilor, contribuţiilor utilizatorilor şi conținutului, cu încălcarea Termenilor şi condițiilor;
 • încălcarea de către utilizator sau a oricărui terţ care utilizează contul acestuia a oricărui drept de proprietate intelectuală sau a altui drept al oricărei persoane sau entități.

Cesiune

SC BOOM SRL poate transfera, subcontracta sau gestiona în alt fel drepturile şi/sau obligațiile care îi revin în baza acestor termeni şi condiţii fără a vă notifica sau a obţine acordul dumneavoastră.

Nu vă puteţi transfera, subcontracta sau gestiona în vreun alt fel drepturile şi/sau obligațiile care vă revin în baza acestor Termeni şi condiţii.

Detaliile SC BOOM SRL

Com Paulesti

Sat Gageni,nr 16

Jud.Prahova

J29/929/1998

RO 109955471